Bima ya Uhifadhi wa Mazao

Play episode

Bima ya uhifadhi wa mazao ni bima inayotoa kinga na kufidia hasara inayopatikana endapo mkulima atapata janga litakaloathiri mazao yaliyohifadhiwa na kukatiwa bima.

Bima ya uhifadhi mazao

More from this show

Subscribe

Recent posts

Bima Maendeleo na BUMACOEpisode 1