ShowBima Maendeleo na BUMACO

Bima BUMACO na Maendeleo ni kipindi kinachodhaminiwa na kampuni ya bima ya BUMACO chenye lengo la kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa bima, aina za bima, masharti, majanga na utaratibu wa kudai fidia janga linapotokea.

Subscribe

Recent posts