TagBima

Nyaraka Muhimu kwa Bima

Kipindi cha nyaraka muhimu kwa Bima kina lengo la kuelimisha jamii kuhusu nyaraka zote muhimu zinazohitajika wakati wa kuingia mkataba wa bima na pia nyaraka zinazohitajika wakati wa kufanya madai ya fidia ya hasara iliyopatikana endapo mwenye bima...

Bima ya Nyumba ya Makazi

Bima ya nyumba ya makazi ni bima inayotoa kinga na kufidia hasara inayopatikana endapo mwenye nyumba atapata janga litakaloathiri yake ya makazi iliyokatiwa bima.

Bima ya nyumba ya makazi

Subscribe

Recent posts