Tagnyaraka muhimu

Nyaraka Muhimu kwa Bima

Kipindi cha nyaraka muhimu kwa Bima kina lengo la kuelimisha jamii kuhusu nyaraka zote muhimu zinazohitajika wakati wa kuingia mkataba wa bima na pia nyaraka zinazohitajika wakati wa kufanya madai ya fidia ya hasara iliyopatikana endapo mwenye bima...

Subscribe

Recent posts