Tagnyumba

Bima ya Nyumba ya Makazi

Bima ya nyumba ya makazi ni bima inayotoa kinga na kufidia hasara inayopatikana endapo mwenye nyumba atapata janga litakaloathiri yake ya makazi iliyokatiwa bima.

Bima ya nyumba ya makazi

Subscribe

Recent posts